line decor
  
line decor
 


 
 


 
 
Vanliga frågor och svar


Grannens träd har grenar som hänger över min tomt. Kan jag kräva att min granne sågar ner trädet?

Man har inte rätt att såga ner träd på annans mark. Men i 3 kap 2 § jordabalken finns en särskilld bestämmelse som reglerar vad som gäller när grenar och rötter tränger in på grannens tomt. Om grenar eller rötter orsakar olägenheter för dig så får du ta bort dessa. Finns det risk för att trädet kan skadas måste ägaren av trädet ges tillfälle att ta bort grenen eller roten. Om ägaren inte själv vill göra det, får man ta bort dem på egen bekostnad. Det är viktigt att bara ta bort grenar och rötter som trenger in på den egna marken.Var säker på vart tomtgränsen går och se till att du håller dig på din sida om denna. Innan grenarna eller rötterna tas bort bör trädägaren meddelas om detta. Innan du drar i gång med arbetet bör den berörda grannen meddelas om detta. Om komunikationen med grannen är dårlig kan man meddela honom genom ett rekommenderat brev t ex. I brevet kan man hänvisa till jordabalken där det står att han som trädägare bör/skall ta bort grenarna, men att man själv kommer att göra det om det inte skett inom en viss tid. Informera också om vilka olägenheter trädets grenar eller rötter medför. Det allra bästa är givetvis att i god grannsämja komma överens om vilka grenar som skall tas bort och hjälpas åt att utföra arbetet.

Tillbaka

 
Sidan är under uppbyggnad
 
The articles that are available on the chanel replica handbags are categorized so that you can easily locate what you need. Whether you need ideas for decorating your wedding venue or tools for planning your ceremony, the chanel replica handbags can help. There is also a search function that enables you to search for a keyword throughout the entire website. There is also a directory featuring professionals who can assist you with your wedding. The directory is organized according to regions, so you simply select your region and the search chanel replica sale a list of wedding vendors in your area. If you need to show someone the list, the results page contains an e-mail feature so that you can easily forward the list.

 

TRÄDFÄLLNING
Inget för den med dålig såg.

PALLKRAGAR
Till trädgårdskompost, bäddar och planteringar.

FÖRSÄKRING
BMG Skog innehar ansvarsförsäkring upp till 10 millioner. 
 


 

 

Ved